Protecció de dades de caràcter personal

En virtut de la Llei 15/99, Orgànica, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), se li comunica que en cas de recollida de dades, les seves dades de caràcter personal que pogués remetre’ns per qualsevol via formaran part d’un fitxer de dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l’Propietari de el lloc, la finalitat és la gestió administrativa i / o comercial. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, i de conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè atorga el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant petició dirigida a la següent adreça info@suripintor.com.

 

Procediments d’accés, cancel·lació, oposició i / o rectificació

En relació a les seves dades de caràcter personal, se l’informa que l’assisteixen els drets d’accés, cancel·lació, oposició i rectificació, podent exercitar bé per correu electrònic a l’adreça info@suripintor.com indicant en l’assumpte: “Protecció de dades” i acompanyant algun document que acrediti la seva identitat, com còpia de l’DNI. Tindrà dret a saber en quin estat estan les seves dades; a quin tipus de tractament estan subjectes; d’on s’han obtingut; modificar-los si considerés no són correctes, o sent-ho inicialment ja no reflecteixen la realitat actual per haver canviat aquesta, o fins i tot cancel·lar totalment, sempre que això últim estigui permès per la legislació vigent. Per a l’exercici dels esmentats drets, la sol·licitud que es dirigeixi a el responsable de l’Arxiu, ha de contenir els punts següents:

    • Nom i cognoms de l’afectat, adjuntant fotocòpia del DNI (o de qualsevol altre document vàlid en dret amb vista a la identificació de la persona sol·licitant). Per al cas d’actuar en representació d’algú, o d’alguna persona jurídica, fotocòpia de el document que acrediti tal representació.
    • Petició en què es basa o fonamenta la sol·licitud.
    • Indicació d’un domicili a efectes de notificació.
    • Documents, si escau, que acreditin el fonament de la petició.
    • Per a l’enviament d’aquesta sol·licitud haurà d’usar-se qualsevol mitjà que pugui demostrar l’enviament i recepció de la sol·licitud.

Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització de el lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen a l’acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Més info a l’apartat cookies.